• Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2003 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-09)
   SNF har for fjerde gang gjennomført en spørreunder­søkelse blant norske leverandører til petro­leumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2005 

   Heum, Per; Kristiansen, Frode; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-06)
   SNF har for femte gang gjennomført en spørreundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet i ...