• Globetrotterne : norsk økonomi i en verden med fri handel, arbeidsvandring og internasjonaliserte bedrifter 

   Bjorvatn, Kjetil; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda; Tenold, Stig; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Rapport, Research report, 2007-04)
   Denne rapporten belyser hvordan globaliseringen vil påvirke norsk næringsstruktur og utenrikshandel de neste 50 årene. Globalisering fører til at Norge vil stå overfor en helt ny utenriksøkonomi. De vestlige lands handel ...
  • De gode hjelperne - virkninger av utviklingen i Kina og India for norsk økonomi 

   Bjorvatn, Kjetil; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda; Tenold, Stig; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Rapport, Research report, 2006-10)
   Rapporten belyser hvordan den økonomiske utviklingen i Kina og India vil påvirke norsk økonomi de neste 50 årene – hva den betyr for konkurranseutsatt virksomhet, hvordan næringsstrukturen vil endres, hvor store gevinster ...
  • How middle-men can undermine anti-corruption reforms 

   Bjorvatn, Kjetil; Torsvik, Gaute; Tungodden, Bertil (Discussion paper, Working paper, 2004-12)
   The anti-corruption reform in the Tanzanian tax bureaucracy in the mid-1990s was apparently a short-lived success. In the wake of the reform, a number of “tax experts” established themselves in the market, many of them ...
  • How Strong are Ethnic Preferences? 

   Berge, Lars Ivar Oppedal; Bjorvatn, Kjetil; Galle, Simon; Miguel, Edward; Posner, Daniel; Tungodden, Bertil; Zhang, Kelly (SAM;26/2015, Working paper, 2015-11-13)
   Ethnic divisions have been shown to adversely affect economic performance and political stability, especially in Africa, but the underlying reasons remain contested, with multiple mechanisms potentially playing a role. We ...
  • Human and financial capital for microenterprise development : evidence from a field and lab experiment 

   Berge, Lars Ivar Oppedal; Bjorvatn, Kjetil; Tungodden, Bertil (Discussion paper, Working paper, 2011-01)
  • Hvilken effekt har CSR på ansatte? : vertikale og horisontale perspektiver av OCB, samt OI og vurdering av CSR 

   Solberg, Christian Døsen; Fellkjær, Jonas (Master thesis, 2016)
   Formålet med denne utredningen er å studere hvilken effekt Corporate Social Responsibility (CSR) har på ansatte. Utredningen undersøker i hvilken grad forsikringsselskapet Tryg sine eksterne CSR-aktiviteter har en effekt ...
  • Income distribution and tax competition 

   Bjorvatn, Kjetil; Cappelen, Alexander W. (Discussion paper, Working paper, 2001-12)
   The literature on international tax competition has shown how increased international mobility of the tax base may create a downward pressure on tax rates and give rise to increased inequality in disposable income. This ...
  • Income distribution and tax competition 

   Bjorvatn, Kjetil; Cappelen, Alexander W. (Working Paper, Working paper, 2001-12)
   The literature on international tax competition has shown how increased international mobility of the tax base may create a downward pressure on tax rates and give rise to increased inequality in disposable income. This ...
  • Inequality, tax avoidance and redistribution 

   Bjorvatn, Kjetil; Cappelen, Alexander W. (Working paper, Working paper, 2004-12)
   The present paper seeks to explain the pattern of income redistribution in a world of increased market income inequality. In some countries, larger market income inequality has been met by an increased redistributive effort, ...
  • Infrastructure and industrial location : a dual technology approach 

   Bjorvatn, Kjetil (Discussion paper, Working paper, 2001-10)
   The paper investigates how differences in infrastructure quality may affect industrial location between countries. Employing a dualtechnology model, the main result of the paper is the somewhat surprising conclusion ...
  • Integrering av flyktninger – et holdningsproblem? : hvilke lokale forhold kan forklare variasjonen i integreringsresultatene mellom norske kommuner? 

   Sundvor, Victoria Poon; Seyedin, Shayan (Master thesis, 2018)
   Den økte tilstrømmingen av flyktninger til Europa de siste årene har motivert oss til å undersøke hvordan Norges integreringskapasitet kan økes. Integreringspolitikken i Norge i dag lener seg i stor grad på kommunens ...
  • Kan nudging øke oppmøtet til lærerstudiet? : en studie initiert av Kunnskapsdepartementet 

   Karlsen, Anja Marie Henriksen; Varhaug, Margit (Master thesis, 2016)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å avdekke om nudging kan være et effektivt tiltak for å påvirke flere kvalifiserte søkere til å begynne på tilbudt lærerstudieplass. Studien er en del av forskningsprosjektet «Små ...
  • Kvinner, kontekst og konkurranse 

   Bjorvatn, Kjetil; Falch, Ranveig; Hernæs, Ulrikke Johanne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Det har i den senere tid vært knyttet stor optimisme til entreprenørskap som vei ut av fattigdom. Mikrofinansbevegelsen, for eksempel, bygger på idéen om at fattige mennesker har kunnskapene og holdningene som skal til for ...
  • Matematikk som suksessfaktor i grunnskolelærerutdanningene : en analyse av sammenhengen mellom inntakskarakterer og prestasjoner i grunnskolelærerutdanningene 

   Huse, Inga-Malene; Nilsen, Elisabet Orrestad (Master thesis, 2017)
   Skjerpede opptakskrav til grunnskolelærerutdanningene er et av flere tiltak i regjeringens strategi Lærerløftet, hvor ambisjonen er å løfte kvaliteten på og statusen til lærerutdanningen. Høsten 2016 ble et krav om minimum ...
  • Nudging for økt kildesortering Et eksperiment på borettslag i Bergen kommune 

   Haugen, Lisa; Ottesen, Rakel (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne masterutredningen har i hovedsak vært å undersøke hvordan en kan benytte sosial nudging, i form av en visuell appell om miljø og informasjon om sosiale normer, til å oppnå økt grad av kildesortering. ...
  • On the importance of openness for industrial policy design in developing countries 

   Bjorvatn, Kjetil; Coniglio, Nicola D. (Discussion paper, Working paper, 2007-01)
   How should industrial policy be designed in developing countries? Should industrial policy be targeted to a few sectors or be more broad based and therefore more neutral? Our theoretical analysis demonstrates that access ...
  • On the political economy of resource rents in polarized societies 

   Bjorvatn, Kjetil (Discussion paper, Working paper, 2007-01)
   The present paper analyses how resource rents may affect political outcomes in a polarized society, where groups hold conflicting views on economic policy. A politically dominant group decides whether or not to include ...
  • On the profitability of cross-border mergers 

   Bjorvatn, Kjetil (Discussion paper, Working paper, 2001-10)
   A horizontal merger is unlikely to be profitable unless it involves the large majority of firms in an industry. This well established result was developed by Salant et al (1983) in a closed economy setting. The present ...
  • Policy competition for foreign direct investment between asymmetric countries 

   Bjorvatn, Kjetil; Eckel, Carsten (Discussion paper, Working paper, 2004-09)
   The present paper analyses policy competition for foreign direct investment between a larger and industrially more developed country and a smaller and industrially less developed country. We demonstrate how policy ...
  • Predation or spillovers? : foreign entry and domestic welfare 

   Bjorvatn, Kjetil (Working paper, Working paper, 2000-09)
   This paper analyses the effects of foreign entry on domestic welfare. Foreign entry may increase competition in the local market and thereby improve domestic consumer surplus. It may also lead to spillover effects, which ...