• Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Norway royal salmon ASA 

      Nordby, Jørgen; Aaby, Christian Fredrik (Master thesis, 2017)
      I denne masterutredningen skal vi gjennomføre en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen i selskapet per 31.12.2016. ...