• Fast eller flytende boliglånsrente? En økonometrisk analyse 

      Bakke, Eva Marie; Ramic, Dzenana (Master thesis, 2012)
      I valget mellom fast og flytende rente er det flere faktorer som låntaker tar hensyn til. I denne utredningen undersøker vi hvilken betydning rentedifferanse, inntekt, overskuddslikviditet, nedbetalingstid, alder, kjønn, ...