• Strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av Solstad Offshore ASA 

   Haavik, Olaf Magnus Strøm; Sørdal, Øivind Robøle (Master thesis, 2016)
   Formålet med denne utredningen er å estimere verdien av egenkapitalen til Solstad Offshore ASA per 27.07.2016. Dette gjøres gjennom en strategisk regnskapsanalyse og en fundamental verdsettelse. Hensikten er å kunne ...
  • Veidekke ASA : Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

   Hansen, Thomas (Master thesis, 2017)
   Denne masterutredningen er en verdsettelse av entreprenørselskapet Veidekke ASA gjennom fundamental verdivurdering og supplert med multiplikatormodellen. I første del av utredningen blir verdsettelsesobjektet presentert ...