• Agriculture versus fish – Norway in WTO 

   Gaasland, Ivar (Working paper, Working paper, 2008-09)
   The Norwegian agriculture is highly protected and subsidised. The opposite is the case for fisheries and fish farming which suffer from foreign market restrictions. Using a computational general equilibrium model, the gain ...
  • Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i området Lofoten og Barentshavet 

   Gaasland, Ivar; Steinshamn, Stein Ivar; Vårdal, Erling (Rapport, Research report, 2010-09)
   Denne rapporten vurderer den samfunnsøkonomiske betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i området Lofoten-Barentshavet under ulike forutsetninger om fremtidige rammebetingelser. Det drøftes også hvilken innvirkning ...
  • Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer : utfordringer og muligheter 

   Gaasland, Ivar; Gabrielsen, Tommy Staahl (Rapport;2016:1, Research report, 2016-02)
   Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og ...
  • Can a warmer climate save northern agriculture? 

   Gaasland, Ivar (Working Paper, Working paper, 2004-05)
   Agriculture at high latitudes is expected to be the main beneficiary of a man-made climate change. A numerical model, using Norway as a case, is employed to analyze the impacts of a warmer climate on northern agriculture. ...
  • Deregulation of the Norwegian market for dairy products 

   Brunstad, Rolf Jens; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Working Paper, Working paper, 2001-01)
   The Norwegian dairy policy is based on price discrimination. Monopoly profit is passed on to the farmers by raising the average price of milk. This procedure increases milk production, and involves cross-subsidization. ...
  • Dokumentasjon av JORDMOD 

   Gaasland, Ivar; Mittenzwei, Klaus; Nese, Gjermund; Senhaji, Arvid (Rapport, Research report, 2001-05)
   JORDMOD er en partiell likevektsmodell av det norske jordbruket utviklet for å kunne analysere konsekvenser av alternative utforminger av jordbrukspolitikken. På tilbudssiden har modellen 19 driftsformer som finnes i 6 ...
  • Economy-wide costs of food trade restrictions : the case of Norway 

   Gaasland, Ivar (Working paper, Working paper, 2006-11)
   Using a partial equilibrium model, the economic cost of the Norwegian agricultural policy is estimated to 1.3% of GDP. General equilibrium calculations elevate the cost estimate to between 1.6% and 3.6%. Thus, the agricultural ...
  • Efficiency losses in milk marketing boards : the importance of exports 

   Brunstad, Rolf Jens; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Working Paper, Working paper, 2004-03)
   A milk marketing board (MMB) is a legislatively specified compulsory marketing institution, and a common way to regulate markets for dairy products. MMBs are based on price discrimination. As price discrimination leads to ...
  • Efficiency losses in milk marketing boards : the importance of exports 

   Brunstad, Rolf Jens; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Discussion paper, Working paper, 2006-02)
   A milk marketing board (MMB) is a well known instrument for regulating the markets for dairy products. MMBs are based on price discrimination, and receipts from sales are pooled so that the farmers receive a single price ...
  • Efficient supply of cultural landscape in a CGE framework 

   Gaasland, Ivar; Rødseth, Kenneth L.; Vårdal, Erling (Working paper;02/13, Working paper, 2013-02)
   It is widely recognized that the agricultural sector, in addition to private goods, produces public goods that benefit the domestic consumers. The prime example is cultural landscape which is produced jointly with private ...
  • En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri 

   Gaasland, Ivar; Bjorvatn, Afsane; Hunnes, Arngrim (Rapport, Research report, 2001-05)
   I rapporten dokumenteres en generell likevektsmodell for norsk økonomi med spesiell fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri. Disse sektorene er gjenstand for en forholdsvis detaljert modellering, mens resten av økonomien ...
  • En modell for norske matsektorer (FOOD.CGE.MODO4) : dokumentasjon og analyser 

   Gaasland, Ivar (Rapport, Research report, 2008-03)
   Rapporten dokumenterer den siste versjonen av SNFs modell FOOD.CGE.MODO4 for norske matvaresektorer, som bygger på data fra 2004. Modellen kan benyttes til å analysere sentrale sammenhenger mellom virkemiddelbruk, ...
  • En numerisk modell for analyse av norsk bioproduksjon og foredling 

   Gaasland, Ivar (Rapport, Research report, 2003-09)
   I rapporten dokumenteres en generell likevektsmodell med spesiell fokus på fiske- og havbruk, jordbruk og tilhørende næringsmiddelindustri. I modellen legges det spesiell vekt på å fange opp kryssleveranser og avhengighetsforhold ...
  • Equilibrium and price stabilization 

   Flåm, Sjur Didrik; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Working Paper, Working paper, 2001-12)
   The main objects here are markets with stochastic demand and supply. Agriculture provides prime instances. A key concern is how a buffer agency may learn to stabilize prices. We model such learning and identify conditions ...
  • Everybody knows that the boat is leaking : How Norway thwarts its WTO commitments 

   Blandford, David; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Working paper;32/12, Working paper, 2012-10)
   We conduct a WTO-consistent assessment of Norwegian agricultural programs and policy since 1995. Most important, we highlight cases where Norway has found ways to work around its WTO-commitments in order to avoid policy ...
  • Markedsføring av kjøtt i Norge : organisering og finansieringskilder 

   Gaasland, Ivar; Mjørlund, Rune; Vårdal, Erling (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-06)
   Dette notatet belyser statens bidrag til dekning av markedsføringskostnader i kjøttbransjen, og beskriver hvordan de ulike finansieringsordningene er organisert.
  • Modelling farmers' labour supply in CGE models 

   Gaasland, Ivar (Working paper, Working paper, 2008-03)
   In most CGE models with special focus on farm policy, the on-farm wage either follows the ordinary wage in the economy or it is varies according to an assumption of sector specific farm labour. This paper demonstrates a ...
  • Optimal agricultural policy and PSE measurement : an assessment and application to Norway 

   Blandford, David; Brunstad, Rolf Jens; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Discussion paper, Working paper, 2007-10)
   The producer support estimate (the successor to the producer support equivalent) calculated by the OECD is widely used as an indicator of distortions created by agricultural policies. In this paper we demonstrate that ...
  • Optimal provision of public goods : implications for support to agriculture 

   Brunstad, Rolf Jens; Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Discussion paper, Working paper, 2007-01)
   This paper summarises a decade of research by the authors into the welfare economic foundations for agricultural policy. The main results are that the levels of support to agriculture in rich developed countries like ...
  • Regionale virkninger av økonomisk politikk : et makroperspektiv 

   Gaasland, Ivar (Rapport;2013:1, Research report, 2013-04)
   Rapporten dokumenterer og demonstrerer et modellverktøy som er tilrettelagt for å analysere hvilke effekter ulike typer næringspolitikk rettet mot distriktene har på næringsaktivitet på nasjonalt og regionalt nivå og på ...