• Elektroniske markedsplasser : i et peer-to-peer perspektiv 

      Iden, Jørgen; Moe, Vibeke Prytz (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven tar vi for oss elektroniske peer-to-peer markedsplasser. Dette er digitale plattformene som fasiliterer for transaksjoner mellom privatpersoner, og fungerer dermed som mellommenn. To av de mest framtredende ...