• Realopsjoner i shippingkontrakter 

      Ingebrigtsen, Eirik N.; Mjelde, Andreas (Master thesis, 2006)
      Utredningen tar sikte på å presentere metoder for beregning av ulike typer realopsjoner på skip. Dette vil vi gjøre med bakgrunn i teorier knyttet til de underliggende prosessene for fraktrater. Vi vil bygge vår modell ...