• Kjennetegn og ratedannelse i det petrokjemiske tankskipmarkedet 

      Langum, Cecilie (Master thesis, 2006-05-15)
      Formålet med denne oppgaven er å få en forståelse av hva som styrer rateutviklingen på petrokjemiske tankskip. Petrokjemiske tankskip er den minste gruppen gasskip, og er de vi kaller semirefridgerated skip. Disse skipene ...