• Fleksibel inflasjonsstyring i Norge : hvor godt har det fungert? 

      Malmo, Astrid Eri; Sjoner, Mari Menne (Master thesis, 2009)
      I denne oppgaven stiller vi spørsmålstegn ved pengepolitikken som er ført her i landet siden mars 2001, fleksibel inflasjonsstyring. Vi ønsker å finne svar på hvor godt det faktisk har fungert. For å si noe om dette har ...