• En verdivurdering av Havfisk ASA 

      Oksnes, Henrik Hole (Master thesis, 2014)
      Denne utredningen tar for seg en verdivurdering av det norske trålrederiet Havfisk ASA per 31.10.2014. Jeg benytter meg av fundamental verdsettelse som hovedteknikk, supplert med en enkel form for komparativ verdsettelse ...