• Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Vizrt 

      Sivertsen, Øivind; Salbu, Ivar (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette aksjen til selskapet Vizrt. Oppgaven begynner med en strategisk analyse av bransjen og selskapet for å få en bedre forståelse av styrker, svakheter, muligheter og trusler. Her ...