• Juridisk fagoversettelse - Det komplett umuliges kunst 

      Talén, Gunnar (Journal article, 1998)
      Oversettelse av juridiske tekster er vanskelig, også for utdannede jurister. I motsetning til f.eks. teknisk eller medisinsk utdannelse, inneholder lærestoffet i juss svært lite stoff på fremmedspråk. Det utvikler seg ...