• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Veidekke ASA 

      Tandberg, Anders; Disch, Joachim (Master thesis, 2017)
      Hensikten med denne utredningen er å finne et rimelig estimat på Veidekke ASA sin egenkapitalverdi og tilhørende aksjeverdi per 31.12.2016. En fundamental verdivurdering ble ansett som den mest hensiktsmessige metoden ...