• Hotelledelse i Grenland 

      Uldal, Alf Olav (Master thesis, 2006)
      I Grenland har hotellbransjen hatt en hard konkurransesituasjon med et begrenset markedet og lave belegg på de fleste hotellene. Det var derfor interessant å studere hvordan ledelsen ved disse hotellene ble utøvd og oppfattet ...