• Kundeforhold i regnskapsførerbransjen 

   Aanes, Ingunn (Rapport;2013:8, Research report, 2013-10)
   Formålet med masterutredningen var å få bedre innsikt i, og forståelse av, kundeforhold i leverandør-kunderelasjoner. Utredningen bygger på 17 dybdeintervjuer av regnskapsførere og kunder av regnskapsførere. Kundebedriftene ...
  • Kundeforhold i regnskapsførerbransjen 

   Aanes, Ingunn (Master thesis, 2013)
   Formålet med denne masterutredningen er å forbedre innsikten i, og forståelsen av, kundeforhold i regnskapsførerbransjen. Studien er en kvalitativ studie som bygger på tilsammen 17 dybdeintervjuer. 12 av disse har blitt ...