• Internasjonale oljeselskaper : avkastningskrav og hedging 

      Andersen, Thomas; Eldøen, Terje (Master thesis, 2007)
      Vi har beregnet avkastningskrav for oljeselskaper generelt på 11,4%. Betaverdier på rene oppstrømsselskaper som varierer mellom -1,7 og 1,3 gjør at vi ikke kan konkludere med at disse har høyere systematisk risiko enn ...