• Kundehåndtering og lønnsomhet : en studie av regnskapsbedrifter 

      Barkovitch, Erik Aubert (Rapport;2013:10, Research report, 2013-10)
      Regnskapsførerbransjen i Norge karakteriseres av mange små bedrifter og store lønnsomhetsforskjeller. Gjennom dybdeintervju med ledere av autoriserte regnskapsbedrifter har denne utredningen tatt sikte på å få en dypere ...