• Aksjesplitter på Oslo Børs : en eventstudie 

      Barkovitch, Ian Aubert; Elboth, Christian Ancher (Master thesis, 2013)
      Vi har i denne oppgaven sett på effekten av aksjesplitt i det norske markedet. Totalt ble 73 aksjesplitter undersøkt i perioden 1.1.1996 til 31.12.2012. Studien viser at det eksisterer enkeltdager med både signifikant mer- ...