• Stemmerettsbegrensninger i Europa : et eventstudie 

      Skavland, Frank; Berg, Håkon André (Master thesis, 2007)
      Denne utredningen tar for seg stemmerettsbegrensninger i form av et såkalt ”stemmetak” som setter en grense for hvor mange stemmer en kan avgi ved generalforsamling. Målet med utredningen har vært å kartlegge hvorvidt ...