• Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet 

      Eiken, Hilde Christin (Master thesis, 2006)
      Målet med utredningen er å belyse konkurransen om annonsekronene og hvilke finansieringsalternativer forlag i Norge har. Det er særlig konkurransesituasjonen som forlagene opererer under som er av avgjørende betydning ...