• En sammenlignende studie av jordbruket i New Zealand og Norge 

      Eriksen, Rannveig Nygård (Master thesis, 2006-05-15)
      Den pågående forhandlingsrunden i World Trade Organization er blitt kalt ”utviklingsrunden” fordi det i denne runden skal tas større hensyn til utviklingslandenes interesser enn hva som er gjort tidligere. Siden mange ...