• Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

      Fagerheim, Adrian; Grinilia, Anders Markus (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne masterutredning er å estimere en verdi for Selvaag Boligs egenkapital pr. 31.12.2019. Oppgaven bygger på en fundamental verdsettelse, kombinert komparativ verdsettelse. Det vil også bli utført diverse ...