• Effekter av lederatferd : en studie av mellomstore regnskapsbedrifter i Norge 

   Fløystad, Henny Marie; Nordli, Inger Samuelsen (Rapport;2015:11, Research report, 2015-12)
   Formålet med denne utredningen har vært å undersøke effekter av lederatferd. Vi har tatt utgangspunkt i tre typer lederatferd. Disse tre typene er relasjonsorientert, oppgaveorientert og endringsorientert lederatferd. Vi ...
  • Effekter av lederatferd : en studie av mellomstore regnskapsbedrifter i Norge 

   Fløystad, Henny Marie; Nordli, Inger Samuelsen (Master thesis, 2014)
   Formålet med denne utredningen har vært å undersøke effekter av lederatferd. Vi har tatt utgangspunkt i tre typer lederatferd. Disse tre typene er relasjonsorientert, oppgaveorientert og endringsorientert lederatferd. ...