• Dagsaviser og gratisaviser : konkurranse i tosidige markeder 

      Frantzen, Trond Johannes (Master thesis, 2006)
      Eksplosjonen i antall gratisaviser er et tegn på en utvikling som snart kan komme til å gjøre seg bemerket i det norske avismarkedet. Gratisavisene stjeler annonsører fra dagsavisene, som opplever økt konkurranse både i ...