• Norges Banks pengepolitikk : enøyd politikk på autopilot? 

      Gjertsen, Richard Aardal (Master thesis, 2008)
      I denne utredningen ses det nærmere på innretningen av pengepolitikken i Norge. Det fokuseres spesielt på hvor vidt man for ensidig vektlegger inflasjonsutviklingen, slik at den realøkonomiske utviklingen ikke ivaretas, ...