• Advokaters bruk av partssakkyndige i verdsettelseskonflikter : hvordan foretar advokatene utvelgelsen av partssakkyndige i sivile søksmål innenfor verdsettelse av næringseiendom, og hvilke konsekvenser kan interaksjonen mellom dem få for verdsettelsen? 

   Bønes, Even; Johansen, Sondre (Master thesis, 2019)
   Denne masterutredningen har undersøkt hvordan advokater innhenter spesialisert kompetanse gjennom partssakkyndige til verdsettelse av næringseiendom i sivile saker. Vi har også studert hvordan interaksjonen mellom advokat ...
  • Insider trading with non-fiduciary market makers 

   Aase, Knut K.; Gjesdal, Frøystein (Discussion paper;8/16, Working paper, 2016-05-23)
   The single auction equilibrium of Kyle's (1985) is studied, in which market makers are not fiduciaries. They have some market power which they utilize to set the price to their advantage, resulting in positive expected ...
  • Lønnsomheten i petroleumsnæringen 1981-97 

   Gjesdal, Frøystein (Rapport, Research report, 2000-09)
   I denne rapporten presenteres en analyse av den økonomiske lønnsomheten i petroleumsnæringen i perioden 1981-97. Bransjens lønnsomhet sammenlignes med lønnsomheten i industrien. Analysen er basert på data som er tilgjengelig ...
  • Measuring financial performance : a case study 

   Gjesdal, Frøystein (Report, Research report, 2001-11)
   This paper studies long-term financial performance at the firm level. Fundamentally financial performance measurement is capital budgeting (or valuation) done ex post; expected cash flows and terminal values are replaced ...
  • NorgesGruppen ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Nyberg, Ariane Solbakken; Sandblost, Kristin Elisabeth Thue (Master thesis, 2019)
   Masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av NorgesGruppen. Formålet med utredningen er å estimere egenkapitalverdien per 31.12.2018. Utgangspunktet er fundamental verdsettelsesmetode. Som ...
  • Resultatavhengig belønning : en utredning skrevet for Kreditkassen 

   Colbjørnsen, Tom; Bragelien, Iver; Gjesdal, Frøystein; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Salvanes, Kjell Gunnar (Rapport, Research report, 2000-05)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av hvilke hensyn som må tas ved utforming av resultatavhengig belønning. Rapporten er skrevet med særlig tanke på belønning av ledere, men mye av det som sies har gyldighet også for ...
  • Strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering: AKVA Group ASA 

   Grimsbø, Bendik; Lunde, Markus (Master thesis, 2019)
   I masterutgreiinga er det gjennomført strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering av AKVA Group ASA, med føremål om å lage eit estimat på eigenkapitalverdien i selskapet. Som verdsetjingsteknikk er fundamental ...
  • Teoretisk gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser 

   Gjesdal, Frøystein (Rapport, Research report, 2003-07)
   Formålet med denne rapporten er å foreta en teoretisk gjennomgang av de årlige lønnsomhetsundersøkelsene som utarbeides av Budsjettnemnda for fiskenæringen. Det fokuseres spesielt på tre problemstillinger. Dette er for det ...
  • Verdsettelse av Atlantic Sapphire 

   Knudsen, Stian Søvdsnes; Drageset, Frederik (Master thesis, 2019)
   Vår masterutredning er som det fremgår av oppgavens forside, en verdsettelse av Atlantic Sapphire. Atlantic Sapphire er en pionér innen landbasert oppdrett av atlantisk laks, og har fokus på å skape bærekraftig teknologi ...