• Prising av renteopsjoner : med fokus på Hull-White modellen 

      Hasven, Mari Bolling (Master thesis, 2006)
      Denne utredningen tar for seg prisingen av renteopsjoner fra generell opsjonsteori til implementering av rentemodell ved simulering. Spesielt fokuseres det på Hull-Whitemodellen og hvordan denne brukes for å prise ...