• Det norske normprissystemet for petroleum : en deskriptiv analyse 

      Eriksen, Tommy; Haugsnes, Christian (Master thesis, 2008)
      Normprisen for petroleum er en sentral del av det norske petroleumsskattesystemet. Selskapene som driver utvinningsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel blir skattlagt gjennom petroleumsskattesystemet, som årlig er grunnlag ...