• Bruk og nytte av kundelønnsomhetsanalyser i store norske foretak 

   Havelin, Gard Gustav; Helsem, Ane Emilie Ro; Helgesen, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Interessen for kundelønnsomhetsanalyser er økende. Fagområdet har utviklet seg mye de siste tiårene, men mye er fortsatt uutforsket. Denne studien er den første i Norge som ser på bruk og nytte av ulike former for ...
  • Kundelønnsomhetsanalyser i Norge : en studie av bruksgrad og nytteverdi 

   Havelin, Gard Gustav; Helsem, Ane Emilie Ro (Master thesis, 2012)
   I senere tid har interessen for kundelønnsomhetsanalyser vært økende. Fagområdet har utviklet seg mye de siste tiårene, men mye er fortsatt uutforsket. Denne studien er den første i Norge til å se på utbredelsen av ulike ...