• Diversifisering av oljeprisrisiko ved finansielle instrumenter 

   Henriksen, Espen R.; Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein (Rapport, Research report, 2000-01)
   Med utgangspunkt i en erkjennelse av at fluktuasjoner i oljeprisen skaper betydelige realøkonomiske problemer for Norge, diskuterer denne rapporten hvordan finansielle instrumenter kan benyttes for å sikre de løpende ...
  • Economies of scale in European manufacturing revisited 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Report, Research report, 2001-05)
   We test for internal and external economies of scale in European manufacturing employing a more disaggregated data set than what has been used in earlier analyses, and aim to separate externalities from common business ...
  • Economies of scale in European manufacturing revisited 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Discussion paper, Working paper, 2001-06)
   We test for internal and external economies of scale in European manufacturing employing a more disaggregated data set than what has been used in earlier analyses, and aim to separate externalities from common business ...
  • Forskning og utvikling i de maritime næringene 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Rapport, Research report, 2000-11)
   Potensielle samvirkegevinster mellom de maritime næringene har vært et sentralt spørsmål i norsk politisk debatt. Gjennom flere studier har forskere forsøkt å kartlegge eksistens og form av mulige samvirkegevinster. Forskning ...
  • Noen prinsipielle betraktninger om politisk risiko i en velferdsstat 

   Henriksen, Espen R. (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-09)
   At en velferdsstat forsikrer innbyggerne mot bredt definert markedsrisiko, er et akseptert faktum blant de fleste økonomer. Hva det inntil nylig ikke har vært tilsvarende forståelse for, er hvordan politikk i en velferdsstat ...
  • Terminstrukturen i Brent-futures markedet 

   Brudvik, Pål; Henriksen, Espen R.; Thøgersen, Øystein (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-05)
   Terminstrukturen for en råvare har stor betydning for hensiktsmessigheten av ulike prissikringsstrategier. I dette notatet studerer vi prisbildet i markedet for Brent-futures i perioden 1988-1998. Sentrale begreper når ...