• Verdsettelse av Norwegian Property ASA 

      Berntsen, Eirik; Hesvik, Preben (Master thesis, 2010)
      Vi har i denne oppgaven foretatt en verdsettelse av Norwegian Property. For å foreta verdsettelsen har vi valgt å utføre en fundamental verdsettelse basert på totalkapitalmodellen, hvor målet er å finne et verdiestimat på ...