• Eldre ledere : ressurser og karrierealternativer : en utredning skrevet for K-bank 

   Dahl, Svenn-Åge; Colbjørnsen, Tom; Gooderham, Paul N.; Heum, Per; Selvik, Arne (Rapport, Research report, 2001-03)
   Alle ledere stilles overfor en rekke karrieremessige utfordringer. For eldre ledere vil omstillinger og økt konkurranse stille krav til kompetanse og lederstil som mange kan finne vanskelig å imøtekomme. Omstruktureringer ...
  • Enhancement of local content in the upstream oil and gas industry in Nigeria : a comprehensive and viable policy approach 

   Heum, Per; Quale, Christian; Karlsen, Jan Erik; Kragha, Moses; Osahon, George (Report, Research report, 2003)
   This report summarizes a study on private sector development in connection with the Nigerian upstream oil and gas industry. Three subprojects serve the basis for the report, whose task is to assess the enabling environment ...
  • Enhancing national participation in the oil and gas industry in Uganda 

   Heum, Per; Mwakali, Jackson A; Ekern, Ole Fredrik; Byaruhanga, Jackson N.M.; Koojo, Charles A.; Bigirwenkya, Naptali K. (Report;2011:13, Research report, 2011-09)
  • Foreign direct investments: The BRIC countries and Norway 

   Heum, Per; Pires, Armando José Garcia (Working papers;44/13, Working paper, 2013-11)
   The present working paper is part of the EU-funded project COST ACTION IS0905, The Emergence of Southern multinationals and their Impact on Europe. Southern multinationals refer to multinationals from emerging economies. ...
  • Hvordan vurdere godheten i næringspolitiske virkemidler? 

   Heum, Per (Arbeidsnotat;03/12, Working paper, 2012-01)
   I notatet foretas en kort, prinsipiell gjennomgang av hvordan man kan vurdere godheten i næringspolitiske virkemidler. Holdepunkter etableres med referanse til økonomisk teori, som anviser markedssvikt som en nødvendig ...
  • Internasjonalisering av norsk petrorettet næringsliv 

   Heum, Per; Vatne, Eirik; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2000-12)
   I tilknytning til utvinningen av olje og gass på norsk sokkel, som startet for 30 år siden, har norsk næringsliv utviklet et bredt spekter av varer og tjenester som mer eller mindre direkte understøtter aktiviteter for å ...
  • Internationalization of innovative activities in Norway US patents involving Norwegian inventors and assignees 

   Qiu, Xinlu; Heum, Per; Cheng, Xiaomei (Working paper, 2018-05)
   Purpose: To investigate the international connectivity of innovation activity in Norway. Design: We use patent data from the United States Patent and Trademark Office (USPTO) to examine the level and international pattern ...
  • Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet 

   Skjeret, Frode André; Steinshamn, Stein Ivar; Mjørlund, Rune; Heum, Per (Rapport, Research report, 2009-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergensscenarier 2020, som en del av et prosjekt mellom SNF og Bergensscenarier 2020. Prosjektet har sett på muligheter og utfordringer for Vestlandsregionen som følge av klimaendringer. ...
  • Kompetansedrevet innovasjon og verdiskaping 

   Heum, Per (Rapport, Research report, 2007-02)
   De tre organisasjonene, Tekna, LO og NHO, har gått sammen om det som er kalt en Dugnad for verdiskaping. I den forbindelse er ulike forskningsmiljø bedt om å summere kunnskapsstatus på ulike felt som antas viktig for ...
  • Large firm dynamics on the Nordic-Baltic scene : implications for innovation and growth 

   Braunerhjelm, Pontus; Halldin, Torbjörn; Heum, Per; Kalvet, Tarmo; Pajarinen, Mika; Pedersen, Torben; Ylä-Anttila, Pekka (Report, Research report, 2010-12)
   This report is the result of a joint Nordic project funded by NICe – Nordic Innovation Centre. Focus is on the largest firms operating from Sweden, Finland, Denmark and Norway. In addition the largest firms of Estonia are ...
  • Local content development : experiences from oil and gas activities in Norway 

   Heum, Per (Working paper, Working paper, 2008-02)
   In the paper industrial development connected to upstream oil and gas activities in Norway is discussed. Several factors explain the success of Norway in this respect. Some of these factors are of a kind that only rarely ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 1999 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-06)
   På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og INTSOK gjennomførte SNF våren 2000 en spørreskjemaunder-søkelse blant norske leverandører til petro-leumsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra i alt 209 foretak ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2001 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   For tredje gang gjennomførte SNF våren 2002 en spørreskjemaundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra i alt 198 foretak. Foretakene hadde en omsetning relatert ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2003 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-09)
   SNF har for fjerde gang gjennomført en spørreunder­søkelse blant norske leverandører til petro­leumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2005 

   Heum, Per; Kristiansen, Frode; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-06)
   SNF har for femte gang gjennomført en spørreundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet i ...
  • Perspektivanalyse 2020 : Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion 

   Berrefjord, Ole; Heum, Per (Rapport;2012:2, Research report, 2012-05)
   Rapporten sammenstiller utviklingslinjer og utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge. Det danner konteksten for å vurdere utsiktene for Hordaland som petroleumsregion. Scenarier utvikles og drøftes for Norges og ...
  • Petrorettet næringsliv i Norge : tiltakende internasjonalisering og global tilstedeværelse 

   Heum, Per; Vatne, Eirik; Kristiansen, Frode (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-10)
   SNF har fire ganger de siste 6-7 årene kartlagt markedsorienteringen til foretak etablert i Norge og som leverer varer og tjenester til oppstrøms petroleumsvirksomhet. Disse kartleggingene er utført på oppdrag for Olje- ...
  • Policy and regulatory framework to enhance local content : yardsticks and best practice 

   Heum, Per; Kasande, Robert; Ekern, Ole Fredrik; Nyombi, Alex (2011:02, Working paper, 2011-01)
   The focus of this paper is on how to design a policy to enhance national participation in the local oil and gas industry in a way that actually turns out the benefit the host country of these resources. The underlying idea ...
  • Resultatavhengig belønning : en utredning skrevet for Kreditkassen 

   Colbjørnsen, Tom; Bragelien, Iver; Gjesdal, Frøystein; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Salvanes, Kjell Gunnar (Rapport, Research report, 2000-05)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av hvilke hensyn som må tas ved utforming av resultatavhengig belønning. Rapporten er skrevet med særlig tanke på belønning av ledere, men mye av det som sies har gyldighet også for ...
  • Samferdselsprosjekters betydning for verdiskapningen : holdepunkter for en samfunnsøkonomisk tilnærming 

   Heum, Per; Hagen, Kåre Petter; Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda (Rapport;2015:12, Research report, 2015-10)
   Når store samferdselsprosjekter diskuteres, fremholdes det ofte at de vil gi samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt verdiskapning. Også på faglig hold er det bred enighet om at store samferdselsprosjekter kan ha slike ...