• SPACs : En lottokupong for fremtiden? 

      Lien, Aleksander Eig; Lindholm, Fredrik (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven har som formål å vurdere fremtiden til SPACs i det amerikanske kapitalmarkedet. For at SPACs skal kunne bli et reelt alternativ til tradisjonelle børsnoteringer identifiserer oppgaven at det må gjennomføres ...