• Analyse av arealbruk i Kristiansand havn 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2007-03)
   Kristiansand kommune skal i løpet av de neste 10-15 årene gjennomføre betydelige investeringer og endringer i havneområdet, bl.a. langs Gravanekanalen. Tre fiskeindustribedrifter ønsker å bygge nye anlegg i dette området. ...
  • Assessing the economic effects of trade barriers 

   Lorentzen, Torbjørn (Working paper, Working paper, 2007-03)
   The objective of the paper is to build a simple model which will be easy to use in the assessment of the economic welfare effects due to trade barriers. Traditional partial trade models assume infinitely elastic world ...
  • Climate change and future expansion paths for the Norwegian salmon and trout industry 

   Lorentzen, Torbjørn; Hannesson, Rögnvaldur (Working Paper, Working paper, 2005-10)
   Global warming is expected to affect the ecosystem in the Northeast Atlantic, and sufficient changes will also affect the aquaculture industry. Farming of salmon and trout is the biggest aquaculture industry in Norway. The ...
  • Climate Change and its effect on the Norwegian cod fishing industry 

   Lorentzen, Torbjørn; Hannesson, Rögnvaldur (Working paper, Working paper, 2005-01)
   The background for the paper is the expected climate change and its effect on the Norwegian cod fishing industry. Global warming is predicted to increase the stock of cod in the Barents Sea. Oceanographers expect that the ...
  • Climate change and its effect on the Norwegian herring fishery 

   Lorentzen, Torbjørn; Hannesson, Rögnvaldur (Working paper, Working paper, 2005-04)
   The effects of climate change on revenues in the Norwegian herring fishery are considered. The catch quota of Norwegian spring spawning herring is assumed to increase by 25% as a result of warming of the Norwegian Sea and ...
  • Climate change and its effect on the Norwegian mackerel fishery 

   Lorentzen, Torbjørn; Hannesson, Rögnvaldur (Working paper, Working paper, 2005-04)
   The background for the paper is the expected climate change and its effect on the Norwegian mackerel fishing industry. Global warming is expected to affect the ecosystem in the Northeast Atlantic. Considerable uncertainty ...
  • Climate change and productivity in the aquaculture industry 

   Lorentzen, Torbjørn; Hannesson, Rögnvaldur (Report, Research report, 2006-01)
   It is anticipated that global warming will increase the future temperature in the waters off Norway. The objective of this report is to analyse the potential economic effect a general increase in sea temperature can have ...
  • The collapse of the Norwegian herring fisheries in the late 1950s and 60s : crisis, adaptation, and recovery 

   Lorentzen, Torbjørn; Hannesson, Rögnvaldur (Working paper, Working paper, 2004-03)
   This paper deals with the economic effects of the collapse of the Atlanto-Scandian and the North Sea herring stocks on the Norwegian fisheries. In the late 1950s the Norwegian winter herring fishery failed, and in the 1960s ...
  • A Descriptive Analysis of the Seafood Market in Sweden 

   Lorentzen, Torbjørn (Working paper, Working paper, 2007-03)
   The background for the paper is the analysis of determinants influencing the Norwegian export of smoked salmon to Sweden. The conditions for export of smoked salmon from Norway have deteriorated after Sweden became a member ...
  • The European Commission’s argumentation for imposing anti dumping measures on Norwegian salmon 

   Lorentzen, Torbjørn (Report, Research report, 2006-11)
   This report is an evaluation of the EU Council's decision in January 2006 to implement a five-year MIP on imported Atlantic salmon from Norway. The European Commission report on which this decision is based has a lot of ...
  • Global warming : an univariate estimation of sea temperature data 

   Lorentzen, Torbjørn (Report, Research report, 2007-05)
   The report deals with detecting climate change in the sea waters off Norway. According to the UN Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, the climate on earth is changing. The main cause is the combustion of fossil ...
  • Global warming stationarity in sea temperature data 

   Lorentzen, Torbjørn (Working paper, Working paper, 2007-06)
   According to the UN's Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), the earth's climate is already changing. The objective of the paper is to analyze how the average yearly sea temperature has evolved at two different ...
  • How to estimate costs from harmful algal blooms : economic impacts on wild fisheries, aquaculture and commercial tourism 

   Lorentzen, Torbjørn; Pettersson, Lasse H. (Report, Research report, 2005-11)
   The background for the analysis is the increased registration of harmful algal blooms (HABs) in different sea areas world wide. The frequency of algae blooms in for example Skagerrak and along the coast of Norway is ...
  • Kan teorien om de komparative fortrinn forklare konkurranseevnen til norsk fiskeindustri? 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2006-01)
   I kraft av at Norge er i besittelse av store fiskeressurser, er det nærliggende å tro at landet også har komparative fortrinn i bearbeiding av fisk. Rapporten analyserer om det nødvendigvis er slik at rikelig tilgang på ...
  • Konkurranseevne og kapasitetstilpasning i fiskeindustrien 

   Lorentzen, Torbjørn; Hannesson, Rögnvaldur (Rapport, Research report, 2003-06)
   Bakgrunnen for prosjektet er den siste tids økonomiske problemer i deler av fiskeindustrien. Fiskeridepartementet engasjerte SNF og Fiskeriforskning i Tromsø til å se på noen av årsakene til problemene. Arbeidet har munnet ...
  • Lakseavtalen mellom Norge og EU 1997-2002 : en samfunnsøkonomisk analyse 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2006-06)
   Oppdrettsnæringen i Norge eksporterte for 13.5 mrd. kroner i 2005. Næringen har mellom 7 og 8000 direkte og indirekte sysselsatte. Verdiskapningen er høy og den er en typisk eksportnæring. Det betyr at verdiene blir først ...
  • Norsk fiskerinæring : handelsbarrierer og strategisk handelspolitikk 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2006-04)
   Norsk fiskerinæring har i løpet av de siste årene eksportert fiskevarer for ca. 30 mrd. kroner per år. 90 % av inntektene blir realisert ved salg til andre land. 14000 heltidsfiskere, 11000 sysselsatte i industrien og 2500 ...
  • Omsetningsformer og kontrakter i pelagisk sektor 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2005-02)
   Bakgrunnen for prosjektet er pelagisk industris ønske om å forbedre førstehåndsmarkedet for råstoff slik at lønnsomheten og verdiskapningen kan øke i næringen. I dag omsettes all pelagisk fisk på auksjon. Systemet er ...
  • Prisen på laks og den kommende tvistesaken mellom Norge og EU i WTO 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2006-03)
   Rapporten er en statistisk analyse av prisdannelsen på oppdrettslaks i EU-markedet. Bakgrunnen for analysen er handelskonflikten mellom norsk oppdrettsnæring og EU i perioden 1989-2006. Rapporten er et kjærkomment bidrag ...
  • A reduction in the quota for Northeast Arctic cod and the income effect on the Norwegian fishing fleet 

   Lorentzen, Torbjørn (Working paper, Working paper, 2006-06)
   The paper analyses the economic effect a change in TAC (Total Allowable Catch) will have on the Norwegian fishing industry. For the coming year ICES (International Council for the Exploration of the Sea) has recommended a ...