• Norsk Hydro ASA : kvalitativ strategianalyse 

      Melby, John Magne Hilmen; Nyborg, August Vincent Egeberg (Master thesis, 2020)
      Denne masterutredningen har foretatt en strategisk gjennomgang av aluminiumsselskapet Norsk Hydro ASA (‘Hydro’). Hovedformålene med oppgaven er å utforske Hydros opprinnelse og historie sett fra et finansielt perspektiv, ...