• Kartlegging av lønnssystemer og incentiver i eiendomsmeglerbransjen 

      Habbestad, Per Sølve Lier; Midtlid, Birger Luc (Master thesis, 2007)
      Utredningen tar for seg ulike lønnssystemer i eiendomsmeglerbransjen. 11 bedrifter i Bergen har blitt intervjuet, representert ved daglig leder eller økonomi-/personalansvarlig for eiendomsmeglervirksomheten. Hver bedrift ...