• Acquisitions in the electricity sector : active vs. passive owners 

   Nese, Gjermund (Working Paper, Working paper, 2002-06)
   The starting point of this paper is a mixed oligopoly market consisting of n privately owned profit maximizing firm. Motivated by the trend of mergers and acquisitions in the liberalized electricity markets, and by the ...
  • Dokumentasjon av JORDMOD 

   Gaasland, Ivar; Mittenzwei, Klaus; Nese, Gjermund; Senhaji, Arvid (Rapport, Research report, 2001-05)
   JORDMOD er en partiell likevektsmodell av det norske jordbruket utviklet for å kunne analysere konsekvenser av alternative utforminger av jordbrukspolitikken. På tilbudssiden har modellen 19 driftsformer som finnes i 6 ...
  • Energisertifikater og energisikkerhet i et markedsbasert kraftsystem 

   Singh, Balbir; Nese, Gjermund (Rapport, Research report, 2003-12)
   Problemstillingen rundt energisikkerhet synes å bli mer og mer aktuell. I Norge har ressurssituasjonen i det norske kraftmarkedet vinteren 2002/2003 i stor grad bidratt til å aktualisere problemet. Mye tyder på at det frie ...
  • Ethics vs. profits in the management of petroleum resources 

   Nese, Gjermund (Working paper, Working paper, 2006-11)
   Many of the decisions made by policy makers today may affect not only the people belonging to the present generation, but can have long-term effects that reach far into the future and thus significantly affect the life of ...
  • The formalization of club organization in Norwegian professional football 

   Jakobsen, Stig-Erik; Gammelsæter, Hallgeir; Fløysand, Arnt; Nese, Gjermund (Working Paper, Working paper, 2005-12)
   Like professional football in other European countries Norwegian top football has experienced increased commercialization since the early 1990s. This development has been characterised by a growth in turn-over, and the ...
  • Green certificates in an international market 

   Nese, Gjermund (Working Paper, Working paper, 2002-12)
   An analytical equilibrium model for a simultaneously functioning electricity market and a market for Green Certificates is formulated. The main focus is on the effects of changing the percentage requirement, which is ...
  • Industry concentration and strategic trade policy in successive oligopoly 

   Nese, Gjermund; Straume, Odd Rune (Working paper, Working paper, 2004-11)
   We study a policy game between exporting and importing countries in vertically linked industries. In a successive international Cournot oligopoly, we let the governments in the importing and exporting countries use tax ...
  • Input price risk and optimal timing of energy investment : choice between fossil- and biofuels 

   Murto, Pauli; Nese, Gjermund (Working Paper, Working paper, 2002-05)
   We consider energy investment, when a choice has to be made between fossil fuel and biomass fired production technologies. A dynamic model is presented to illustrate the effect of the different degrees of input price ...
  • Integrated tradable green certificate markets : functioning and compatibility 

   Amundsen, Eirik Schrøder; Nese, Gjermund (Working paper, Working paper, 2005-02)
   Many countries plan to increase the proportion of their electricity supply obtained from renewable sources relative to nonrenewable sources. Recently, the EU has implemented a system of tradable emission permits and many ...
  • Market power in interactive environmental and energy markets : the case of green certificates 

   Amundsen, Eirik Schrøder; Nese, Gjermund (Working Paper, Working paper, 2004-05)
   Markets for environmental externalities are typically closely related to the markets causing such externalities, whereupon strategic interaction may result. Along these lines, the market for Green Certificates is strongly ...
  • Omsettelige grønne sertifikater under autarki og handel : noen analytiske resultater 

   Amundsen, Eirik Schrøder; Nese, Gjermund (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-02)
   En rekke land har planer om å øke andelen fornybar energi i sitt totale energiforbruk. Norge inngår i EU-systemet for handel med utslippstillatelser fra 2005, og skal i tillegg etablere et system for grønne sertifikater, ...
  • Prising av naturgass 

   Nese, Gjermund (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-11)
   Norske myndigheter legger opp til at naturgass i økt grad skal benyttes på det innenlandske markedet og at denne gassen skal handles på markedsbestemte betingelser. Følgelig vil prisen på gass levert til det innenlandske ...
  • Provision of renewable energy using green certificates : market power and limit pricing 

   Amundsen, Eirik Schrøder; Nese, Gjermund (Working Paper, Working paper, 2002-06)
   We formulate an analytic equilibrium model for simultaneously functioning electricity market and a market for Green Certificates. The major focus of the paper is the effect of market power in a Green Certificate system. ...
  • Strategisk regulering av gasstransport 

   Nese, Gjermund; Straume, Odd Rune (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-02)
   EU retter gjennom sine gassmarkedsdirektiver stadig sterkere fokus på å øke konkurransen i det europeiske gassmarkedet. Et vesentlig aspekt for Norge som en stor gasseksportør er om økt konkurranse kan medføre at en ...
  • Økt bruk av gass innenlands : Norge som del av et europeisk gassmarked 

   Bjørndalen, Jørgen; Nese, Gjermund (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-06)
   Norske myndigheter legger opp til at naturgass i økt grad skal benyttes på det innenlandske markedet og at denne gassen skal handles på markedsbestemte betingelser. Et innenlandsk gassmarked vil ventelig bli relativt lite ...