• Laksepriseksponering: en studie av børsnoterte oppdrettsselskaper 

      Trodal, Sondre Rygh; Risnes, Håkon Jondal (Master thesis, 2017)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å identifisere ulike oppdrettsselskaper sin eksponering mot lakseprisen og forsøke å forklare hvor disse forskjellene stammer fra. Dette gjøres gjennom en flerfaktor-modell, hvor vi ...