• Earnings announcements and the variability of stock returns 

   Eilifsen, Aasmund; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 1999)
   This paper is concerned with the dissemination process of firm-specific annual earnings information in the Norwegian capital market. We find a significant reduction in stock price volatility in the post-announcement period ...
  • Earnings manipulation : cost of capital versus tax 

   Eilifsen, Aasmund; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 1999)
   We show that if taxable income were linked to accounting income, there will exist an automatic safeguard against manipulation of earnings within the analyzed framework. Separating taxable income from accounting income will ...
  • Evidence on competitive advantage and superior stock market performance 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 2009-10)
   This article analyzes the value-relevance of industry-based and resource-based competitive advantage in a large sample of firms listed on the Oslo Stock Exchange. We measure competitive advantage by a single variable and ...
  • Fundamental verdsettelse av Sparebanken Vest 

   Solhaug, Skjalg; Hansen, Sindre Dolvik (Master thesis, 2019)
   Hensikten med denne masterutredningen er å estimere verdien av egenkapitalbevisene til Sparebanken Vest. Det er i oppgaven blitt benyttet en fundamental verdsettelse, slik at verdiestimatet er basert på strategiske og ...
  • Kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter 

   Knivsflå, Kjell Henry; Rud, Linda; Sættem, Frode (Rapport, Research report, 2000-10)
   Kapitalmarkedet for små og mellomstore bedrifter står overfor problemer med tilgang på risikovillig kapital. Informasjonsproblemer og problemer med likviditet og annenhåndsomsetning blir fremholdt som viktige underliggende ...
  • Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway 

   Bremnes, Helge; Gjerde, Øystein; Sættem, Frode (Report, Research report, 2000-10)
   The Johansen multivariate cointegration methodology is utilized to analyze relationships among short-term and long-term interest rates in the United States, Germany and Norway. A variance decomposition approach is applied ...
  • Lønnsomhet i offshore service-bransjen : En lønnsomhetsanalyse av norske offshore-rederier og variasjoner blant dem 

   Underhaug, Kristina; Korableva, Maria (Master thesis, 2021)
   Maritim næring har gjennom århundrer spilt en sentral rolle i utviklingen av norsk næringsliv. Herunder har offshore service-bransjen vært en viktig bidragsyter til verdiskapningen i næringen. Fokus på innovasjon og utvikling ...
  • Real cost reductions in Norwegian manufacturing and service industries 

   Gjerde, Øystein; Sættem, Frode (Report, Research report, 2001-08)
   Økt produktivitet er typisk en konsekvens av å implementere nye produksjonsmetoder og/eller nye organisasjons-, markedsførings- og styringssystemer i en bedrift. I den senere tid har fokus i større grad vært rettet mot ...
  • The stock market and investment in the small and open Norwegian economy 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Report, Research report, 2000-10)
   The relationship between the stock market and investment is analyzed by utilizing a multivariate vector autoregressive model, which also includes fundamentals represented by production and the bank interest rate. Two ...
  • Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse: Aker BP 

   Falnes, Magnus Gysland; Nilsen, Øyvind (Master thesis, 2019)
   Denne masterutredningen omhandler en strategisk regnskapsanalyse, samt en fundamental- og komparativ verdivurdering av Aker BP ASA. Målet med utredningen har vært å undersøke underliggende faktorer i selskap og bransje, ...
  • Valuation of Marine Harvest: fundamental analysis of the value of Marine Harvest ASA 

   Frogner, Karoline (Master thesis, 2015)
   This thesis examines the value of Marine Harvest ASA per December 17, 2015. The analysis was performed by using fundamental and relative valuation approaches and the assumptions made in the analysis was made on the basis ...
  • The value relevance of financial reporting on the Oslo Stock Exchange 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Working paper, Working paper, 2004-07)
   This paper focuses on the value relevance of accounting numbers in Norway over the period 1968–2002. This period covers a number of large, and distinct, changes in Norwegian accounting practice, which so far has culminated ...
  • The value relevance of financial reporting on the Oslo Stock Exchange over the period 1964-2003 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 2005)
   This article focuses on the value relevance of financial statements in Norway over the 40-year period from 1964 to 2003. Since Norwegian generally accepted accounting principles are based on an earnings-oriented conceptual ...
  • The value-relevance of adopting IFRS : evidence from 145 NGAAP restatements 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 2008-10)
   Firms listed on stock exchanges within the European Economic Area are required to report consolidated financial statements according to IFRS from 2005. The firms that adopted IFRS in 2005 were also required to restate their ...