• Økonomiske insentiver i offentlig sektor : er det hensiktsmessig? 

      Sørbø, Cathrine (Master thesis, 2006)
      Bruk av insentiver har i mange år spilt en viktig rolle i streben etter å oppnå økt effektivitet i private bedrifter. I de senere årene har offentlig sektor gjennomgått en moderniseringsprosess når det gjelder avlønning ...