• Ice Group ASA : strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering 

      Selland, Susanne; Winjum, Hilde (Master thesis, 2019)
      I denne oppgåva er det gjort ein omfattande strategisk rekneskapsanalyse og verdsetjing av Ice Group ASA, heretter omtalt som Ice. Formålet med utgreiinga er å finna eit rimeleg verdiestimat på Ice sin eigenkapitalverdi ...