• En kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden 

   Dahl, Svenn-Åge; Holmås, Tor Helge; Skjeret, Frode André; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2007-11)
   I denne rapporten studerer vi holdninger til sykefravær i de nordiske landene. Data i undersøkelsen kommer fra en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion AS sommeren 2007. Blant de viktigste funnene i studien er at ...
  • Fusjoner og oppkjøp : er det lønnsomt? 

   Skjeret, Frode André; Sørgard, Lars (Rapport, Research report, 2002-08)
   Denne rapporten drøfter fusjoner og oppkjøp i elektrisitetsbransjen. Bakgrunnen for temaet er at lønnsomheten ved fusjoner og oppkjøp viser seg å være dårlig. Ved oppkjøp er det typisk selgende aksjonærer som tjener på ...
  • Grønne sertifikater i et vannkraftbasert elektrisitetsmarked 

   Skjeret, Frode André (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-12)
   Dette arbeidsnotatet ser på effekter av å innføre et marked for grønne sertifikater i det norske elektrisitetsmarkedet, et marked nesten utelukkende basert på vannkraft. Vi viser at innføring av grønne sertifikater i Norge ...
  • Insentiver til investeringer i forskning og utvikling 

   Mjørlund, Rune; Skjeret, Frode André (2009:36, Working paper, 2009-12)
   Arbeidsnotatet diskuterer i lys av økonomisk teori insentiver til investeringer i forskning og utvikling. Vi ser spesielt på tilfellet hvor det er ønskelig at flere aktører gis insentiver til å samarbeide om investeringer ...
  • Klimaendringer og skidestinasjonen Voss 

   Skjeret, Frode André (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-12)
   Arbeidsnotatet ser på ulike aspekter ved klimaendringer og medfølgende utfordringer og muligheter Voss kommune har som skidestinasjon. Arbeidsnotatet bygger på en gjennomgang av den internasjonale litteraturen som vurderer ...
  • Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet 

   Skjeret, Frode André; Steinshamn, Stein Ivar; Mjørlund, Rune; Heum, Per (Rapport, Research report, 2009-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergensscenarier 2020, som en del av et prosjekt mellom SNF og Bergensscenarier 2020. Prosjektet har sett på muligheter og utfordringer for Vestlandsregionen som følge av klimaendringer. ...
  • Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester 

   Gabrielsen, Tommy Staahl; Jakubanecs, Alexander; Kind, Hans Jarle; Nilsen, Øivind Anti; Skjeret, Frode André; Sørgard, Lars; Thorbjørnsen, Helge; Østbye, Helge (Rapport;2015:2, Research report, 2015-03)
   Formålet med denne studien har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester. Vi finner at nrk.no er noe differensiert fra andre store nasjonale nettsteder for nasjonale nyhets- og ...
  • Normalavkastning og effektiv drift for nettmonopolene 

   Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2001-07)
   Denne rapporten tar for seg størrelsen på risikopremien for norsk nettvirksomhet. Størrelsen på selskapenes risikopremie skal reflektere markedets krav til avkastningskompensasjon (for normal investeringsrisiko), justert ...
  • Organisering av sentral- og regionalnett 

   Singh, Balbir; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2002-05)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Statnett SF, som en del av et samarbeidsprosjekt mellom SNF og Statnett. Utgangspunktet for rapporten er den stadig sterkere integrasjonen en ser blant aktørene i den norske elektrisite ...
  • Overview of investments in electricity assets 

   Skjeret, Frode André (Report, Research report, 2008-02)
   This current report gives a brief overview of the literature on investments in electricity markets and the focus is particularly on the interplay between investments in transmission and generation. In order for a system ...
  • Ownership relations and cooperation in the Norwegian power market 

   Singh, Balbir; Skjeret, Frode André (Report, Research report, 2006-06)
   This study establishes an updated data set that documents the status with respect to distribution of ownership of generation capacity, and identifies the main forms of cooperation and information exchange among the power ...
  • Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved harmonisering av tariffene i regional- og sentralnettet 

   Bjørndalen, Jørgen; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2009-10)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av et arbeid gjennomført i samarbeid mellom Samfunns og næringslivsforskning AS og Energy Creative Group; prosjektet ” Harmonisering av fastledd for uttak fra regionale kraftnett”. ...
  • State-of-the-art research : optimal investment in market-based electric power systems 

   Hope, Einar; Skjeret, Frode André (Working paper, Working paper, 2008-04)
   The purpose of this state-of-the-art research paper is to surveying the literature on investment in market based electric power systems as a background for identifying and discussing some important issues in the optimal ...
  • Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer 

   Andersen, Christian; Skjeret, Frode André (Rapport, Research report, 2003-06)
   Denne rapporten utgjør dokumentasjonen av SNF prosjekt 3650 ”Valg av diskonteringsrente ved nettinvesteringer”. Prosjektet er finansiert av Statnett SF. I rapportens første del omtales det teoretiske grunnlaget for ...