• Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister : hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene? 

   Aakvik, Arild; Bjorvatn, Afsane; Holmås, Tor Helge; Steckmest, Elisabeth (Rapport, Research report, 2001-05)
   I 1997 ble det gjennomført endringer i reglene for alders- og uførepensjonister. Bakgrunnen for regelendringene var å stimulere til økt arbeidstilbud blant pensjonister. I denne rapporten undersøker vi hvorvidt regelendringene ...
  • Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk 

   Holmefjord, Kari; Steckmest, Elisabeth (Rapport, Research report, 2001-02)
   SNF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet blitt bedt om å evaluere de eksisterende retningslinjene i konsesjonspolitikken for ekspressbuss og vurdere om det er grunnlag for endringer. I rapporten har vi tilnærmet oss ...
  • Fordelingsvirkninger av merverdiavgiften over livsløpet 

   Sannarnes, Jan Gaute; Steckmest, Elisabeth (Rapport, Research report, 2002-07)
   Fordelingsanalyser av inntekt, skatter, overføringer og offentlige tjenester i et livsløpsperspektiv viser at store deler av omfordelingen en finner i tverrsnittsanalyser ikke er overføring av livsinntekt mellom individer, ...