• Lerøy Seafood Group ASA : strategisk regskapsanalyse og verdivurdering 

      Tenfjord, Malin; Viermyr, Mathias (Master thesis, 2018)
      I masterutredningen er det blitt gjennomført en omfattende strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy). Utredningens hovedformål har vært å estimere Lerøy sin egenkapitalverdi og ...