• Har kvaliteten på lærere falt over tid? 

   Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Thorsen, Helge Sandvig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bekymringer om opptakskravene til lærerstudiet er et tilbakevendende tema i offentlig debatt, og myndighetene har også forsøkt ulike tiltak for å bedre rekrutteringen. Det er derfor interessant å studere de lange linjene ...
  • Publication bias in the returns to R&D literature 

   Møen, Jarle; Thorsen, Helge Sandvig (Working paper;06/12, Working paper, 2012-09)
   We conduct a meta-analysis of the private returns to R&D literature and find that 26 % of the results in a hypothetical complete literature are missing. The combined estimate for the marginal returns to R&D falls from 18.2 ...
  • Publication bias in the returns to R&D literature 

   Møen, Jarle; Thorsen, Helge Sandvig (Discussion paper;12/13, Working paper, 2013-11)
   The returns to R&D literature is large and has been surveyed on several occasions. We complement previous surveys by using formal meta analytic techniques to analyse publication bias. We find evidence consistent with a ...
  • The effect of school consolidation on student achievement. 

   Thorsen, Helge Sandvig (DP SAM;14/2017, Working paper, 2017-08)
   Many countries have seen a substantial increase in the average school size over the past decades, and a corresponding reduction in the number of schools. It has been widely argued that both students and local communities ...
  • Tregheter i arbeidsmarkedet : teori om virkninger av faste kostnadskomponenter, og empiriske resultater for aggregerte sammenhenger 

   Thorsen, Helge Sandvig (Master thesis, 2008)
   I den teoretiske delen av denne oppgaven drøfter jeg hvordan ulike kostnadskomponenter knyttet til variasjoner i antall ansatte kan føre til tregheter i bedriftenes respons på eksogene sjokk. Kostnader ved justert bemanning ...