• Lønnsomhet og avkastningskrav for store skandinaviske banker 

      Sundheim, Emilie Kristine; Thunes, Camilla (Master thesis, 2014)
      Banknæringen preges i dag av store endringer. Det er mye diskusjon rundt de nye reguleringene i Basel-III, spesielt knyttet til økte kapitalkrav og konsekvensene av dette for lønnsomhet og kapitalkostnad. Målet med denne ...