• Ledelsesstyrt korrupsjon 

      Vik, Trygve; Vika, Stian (Master thesis, 2016)
      Vi har i denne oppgaven studert temaet korrupsjon der vi har fokusert på hvilke komponenter i et compliance-system som er viktigst for å forebygge og avdekke ledelsesstyrt korrupsjon i et norsk perspektiv. Gjennom en ...