• Norwegian Air Shuttle ASA 

      Wergeland, Vilde Bjørke; Peterson, Lilli Maria (Master thesis, 2016)
      Formålet med denne utredningen er å lage et estimat på Norwegian Air Shuttle ASA sin egenkapitalverdi og tilhørende aksjeverdi per 31.12.2016. Dette har vi gjort gjennom en fundamental verdivurdering. Grunnlaget for ...