• Statoil ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Skontorp, Kristoffer; Westre, Hallvard (Master thesis, 2017)
      Vi har i vår masterutredning foretatt en fundamental verdsettelse av petroleumselskapet Statoil ASA. Målet med oppgaven har vært å undersøke selskapets underliggende verdier og benytte disse til å finne et verdiestimat ...